Warning: A non-numeric value encountered in /home/cabitaco/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Проекти в индустрията

ENERVIE HAGEN (Дортмунд)

Оптичен кампус 40G в 5 сгради и основен дейтацентър за

ЕЛАЦИТЕ МЕД (Мирково)

Оптичен кампус Обогатителна фабрика, Рудни и Хвостохранилище – над 40 сгради и диаметър над 20км

ЕНЕЛ – Марица Изток 3 АД – Централно управление София/Медникарово

Структурна кабелна система и Електрозахранване

БАЛКАНФАРМА Разград АД

Структурна кабелна система и Оптичен кампус за 24 сгради

БУЛГАТРТАБАК, фабрика Благоевград

Структурна кабелна система и Оптичен кампус

СОФАРМА – Централна логистична база София;

Структурна кабелна система и Оптичен кампус

СОФАРМА – Логистичен център Велико Търново

Структурна кабелна система

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ/Електроразпределение Столично – Централно управление

Структурна кабелна система и Електрозахранване

ИВЕКО – Централно управление и сервизна база

Структурна кабелна система и Оптичен кампус

ГРАМЕР АД, Ботевград

Структурна кабелна система и Оптичен кампус

БУЛГАРГАЗ АД – КС „Ихтиман” и КС „Странджа”

Структурна кабелна система, Оптичен кампус и Електрозахранване