Warning: A non-numeric value encountered in /home/cabitaco/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

За нас

Кабита ЕООД е създадено през 2004 г. от партньори с успешна професионална кариера в областта на информационните технологии в България.

Екипът на Кабита ЕООД посреща предизвикателствата да участва в реализацията на големи проекти, които са иновация на българския пазар.

Предмет на дейност

Фирмата предлага интелигентни, високотехнологични услуги към строителството на различни по мащаб административни, бизнес, публични и жилищни сгради, индустриални предприятия, хотели, еднофамилни къщи, затворен тип селища и комплекси с апартаменти.

Кабита ООД е водеща компания в проектирането и внедряването на модерни сградни технологии на българския пазар. Новатор в създаването на технологични концепции и решения. Специализирана е в реализацията на различни по своята функционалност системи за обмен на информация, системи за сградна автоматизация.

Проектираните и изградени от Кабита ЕООД системи се отличават с универсалност, гъвкавост, устойчивост и позволяват създаването на единна комуникационна инфраструктура в една или в повече сгради с различни мащаби и предназначения.

От юни 2009 г. Кабита ЕООД е член на Камарата на Строителите в България.

От 2006 г. в Кабита ЕООД е въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008. Сертификатът гарантира качеството на проектирането, инсталацията, интеграцията, услугите и поддръжката на структурни кабелни системи, специализирани кабелни системи и сградна автоматизация.

Основни принципи на работа, които са възприети във фирмата са:

  • Професионална консултация и индивидуален подход към всеки клиент
  • Високо качество и надеждност на системите
  • Стриктно спазване на сроковете за изпълнение
  • Сътрудничество с всички ключови участници в строителството на сградите
  • Мотивация и отговорност при управлението на всеки проект
  • Непрекъснато обучение и професионална специализация

Екип

Екипът на Кабита ЕООД притежава сериозен опит в проектирането,  изграждането и поддръжката на електрозахранващи, слаботокови и структурни кабелни системи, както и цялостната интеграция на системи за сградна автоматизация и мониторинг.

80% от персонала е висококвалифициран в различните области на предмета на дейност на фирмата.

Служителите на фирмата се обучават при водещите в света производители в областта на сградните технологии и притежават професионални сертификати за специализация. Това гарантира високо ниво на компетентност, добро познаване на новите технологии и системи, успешно ноу-хау във внедряването им.

Значими постижения

Сред тях са изграждането на най-голямата кабелна система в една сграда в Mall of Sofia и БУЛБАНК ЦУ Св.Неделя, Проектирането и изграждането на комуникационната инфраструктура на Бизнес Парк София. Проектиране и изграждане на Оптичен кампус на територията на Елаците-Мед в Стара планина; Оптичен кампус на ENERVIE – 40G.