Дейта центрове
  • Проектиране на комуникационната свързаност
  • Преглед на възможностите на доставчиците на комуникационни услуги
  • Оразмеряване на помещенията
  • Изграждане на необходимата физическа среда
  • Електрозахранване, климатизация и вентилация
  • Структурно окабеляване, пожароизвестяване и пожарогасене, контрол на достъпа и видеонаблюдение
Web by: ilyan.com
© 2007 Кабита ООД