Системи за измерване на разход

Проектиране и внедряване на системи за измерване на разходите за топлинна енергия, електроенергия, вода.

Използваните решения позволяват автоматизирано и отдалечено наблюдение на контролираните параметри на физическата среда на сградите, създаване и използване на статистическа база от данни за управление и контрол на средствата за текуща експлоатация.  

Web by: ilyan.com
© 2007 Кабита ООД