Специализирани системи за сигурност

Проектиране, изграждане, документиране и доставка на компоненти за системи за сигурност и безопасност:

  • Системи за пожароизвестяване
  • Системи за сигурност
  • Системи за видео наблюдение
  • Системи за управление и контрол на достъпа
  • Системи за оповестяване
Web by: ilyan.com
© 2007 Кабита ООД