Изграждане на комуникационната инфраструктура в Бизнес парк София

BPSПроектът обхваща изграждането на комуникационната инфраструктура на най-големия и модерен бизнес парк в Източна Европа.

До момента са изградени над 8000 работни места с информационен кабел категория 7 и електрозахранване към тях. Системата се адаптира лесно и бързо към специфичните изисквания на всеки наемател.

Единната комуникационна среда е създадена на базата на оптична опорна мрежа. Чрез нея се осигуряват високоскоростни мрежи, връзки към различни Интернет провайдери, VoIP и други услуги за фирмите. Използвани са технологии на Cisco Systems и Reichle & De-Massari.

Web by: ilyan.com
© 2007 Кабита ООД