Проекти

Проектите са едно от основните предизвикателства в дейността на Кабита.

Компанията се стреми към реализацията на иновационни и сложни като технологично изпълнение системи, които позволяват изграждането и управлението на мащабни сгради или комплекси с високо качество на изпълнение, надеждна експлоатация и добра възвращаемост на инвестицията.

Участието в мащабни строителни проекти е част от визитната картичка на Кабита и позволява на компанията да развива уникално за българския пазар ноу-хау чрез добавянето на нови дейности и услуги, внедряването на нови технологични решения, поддържането на много добра организация и необходимата ресурсна мобилизация.

Сред най-значимите проекти са:

  • Изграждане на комуникационната инфраструктура в Бизнес парк София
  • Mall of Sofia – най-голямата в България кабелна система в една сграда
  • Емералд – най-големият хотелски коплекс на Черноморието
Web by: ilyan.com
© 2007 Кабита ООД