Сертификат ISO 9001:2000

ISO

Системата за управление на качеството в Кабита ООД е одобрена от Lloyd’s Register Quality Assurance в съответствие със стандартите ISO 9001:2000, EN ISO 9001:2000 и BS EN ISO 9001:2000 със сертификат за одобрение No 368049/А.

Обхватът на Системата за управление на качеството е:

Проектиране, изграждане, интеграция и поддръжка на Структурни кабелни системи, специализирани кабелни системи и сградна автоматизация.

Системата за управление на качеството е действаща програма за успешното развитие на фирмата, атестация за ефективност в работата, гаранция за коректност и професионализъм.

Системата определя ясни и точни правила, които гарантират:

  • модерен управленски подход
  • удовлетворяване на изискванията на клиентите
  • прозрачност и доверие в отношенията с тях
  • проследимост на бизнес-процесите, протичащи във фирмата
  • ефективно управление на ресурсите
  • непрекъснато подобряване на квалификацията на персонала и условията на труд.
Web by: ilyan.com
© 2007 Кабита ООД