Клиенти

В работата си с клиентите Кабита ООД прилага най-високи стандарти по отношение на качество на услугите, срокове за изпълнение и коректност в деловите отношения.

Дейността на Кабита е ориентирана изцяло към нуждите и специфичните изисквания на всеки клиент. Фирмата е постигнала опит в изграждането на системите и внедряването на технологиите:

  • паралелно със строителството на нови сгради
  • без прекъсване на производствения цикъл при работещи индустриални предприятия
  • без нарушаване на нормалното функциониране и обслужването на клиенти в организации за публични или финансови услуги

Постигането на положителен резултат на всеки етап от работата се изразява в реалната полза за бизнеса на всеки възложител.

Финансов сектор

Алфа Банк
Банка ДСК
Бенчмарк
ЗПАД Булстрад
Обединена българска банка
Райфайзенбанк България
Уникредит Булбанк

Строителство

Линднер България

Енергетика и ютилити

Енел Марица Изток 3
Национална електрическа компания

Индустрия

Бизнес Парк София
Лукойл Нефтохим Бургас
Мол София
Стилмет

Web by: ilyan.com
© 2007 Кабита ООД