Структурни кабелни системи

Структурните кабелни системи се изграждат с продукти на утвърдени световни производители.

Изградените от Кабита системи се отличават с универсалност, гъвкавост, устойчивост и позволяват изграждането на единна комуникационна инфраструктура в една или повече сгради с различни мащаби и предназначения.

Основният пакет услуги включва:

  • проектиране и документиране
  • изграждане на структурни кабелни системи с използване на висококачествени продукти,  с високо ниво на изработката, професионален дизайн и надеждност, които гарантират отлични технически параметри на системите
  • сертифициране, поддръжка и модернизация на структурни кабелни системи, изградени с продуктите на водещия световен производители R&M – Швейцария
  • доставка на компоненти за структурни кабелни системи
Web by: ilyan.com
© 2007 Кабита ООД