Философия

Ние развиваме съвременни сградни технологии в услуга на нашите клиенти - инвеститори и строителни компании, за да подпомогнем изграждането на модерни и висококачествени сгради с комуникационна свързаност и автоматизирано управление от последно поколение.

Ние работим в сътрудничество с всички ключови участници в строителството на сградите, за да постигнем най-ефективните решения, съгласно архитектурните концепции и функционалните характеристики.

Ние добавяме стойност, която позволява да се постигне висока цена при продажба на имота, допълнителни удобства и финансова изгода за потенциалните собственици.

Основни принципи в нашата дейност са:

Ориентация към клиента

Дейността на Кабита е ориентирана изцяло към нуждите и специфичните изисквания на всеки клиент. Фирмата е постигнала опит в изграждането на системите и внедряването на технологиите:

  • паралелно със строителството на нови сгради
  • без прекъсване на производствения цикъл при работещи индустриални предприятия
  • без нарушаване на нормалното функциониране и обслужването на клиенти в организации за публични или финансови услуги

Постигането на положителен резултат на всеки етап от работата се изразява в реалната полза за бизнеса на всеки възложител.

Комплексен подход и гъвкавост

Кабита прилага комплексен подход и гъвкавост при изграждането на специализираните интелигентни системи и сградната автоматизация. Включва проектиране и документиране, доставка на компоненти, изграждане, въвеждане в експлоатация, сертификация, поддръжка и модернизация.

Комплексният подход позволява да се постигне прецизно интегриране на системите, висока надеждност при експлоатацията и оптимизиране на разходите при реализация. Свежда до минимум рисковете за успешната реализация на проектите, като се спазват техническите изисквания и сроковете за изпълнение при синхронизация на доставките и внедряване на техническото оборудване на всички системи.

Постоянно развитие

В стремежа си за непрекъснато повишаване на ефективността и качеството на работа Кабита:

  • постоянно инвестира в повишаване на професионалното ниво на специалистите
  • изследва и анализира потребностите на клиентите в различни отрасли
  • развива нови направления на дейността си
  • разработва и прилага нови технологични решения
  • поддържа успешни партньорски взаимоотношения с водещи световни производители на съвременни технологии, продукти и решения

Професионален екип

Хората в Кабита са част от ноу-хауто на компанията. Екипът на Кабита се състои от млади и ерудирани хора, с професионална специализация в основните области на дейност на фирмата.

Фирмата инвестира постоянно в обучението, професионалното развитие и специализация на служителите. Осигурени са подходящи условия за самоподготовка и самообучение, чрез създадените технологични лаборатории с опитни постановки и специализирана литература.

Web by: ilyan.com
© 2007 Кабита ООД