За нас

Кабита ООД е създадено през 2004 г. от партньори с успешна кариера и опит в областта на информационните и комуникационните технологии в България.

Кабита е водеща компания в проектирането и внедряването на модерни сградни технологии на българския пазар. Новатор в създаването на технологични концепции и решения. Специализирана е в реализацията на различни по своята функционалност системи за обмен на информация, системи за сградна автоматизация и инженеринг.

Фирмата предлага интелигентни, високотехнологични услуги към строителството на различни по мащаб административни, бизнес, публични и жилищни сгради, индустриални предприятия, хотели, еднофамилни къщи, затворен тип селища и комплекси с апартаменти.

Проектираните и изградени от Кабита системи се отличават с универсалност, гъвкавост, устойчивост и позволяват създаването на единна комуникационна инфраструктура в една или в повече сгради с различни мащаби и предназначения.

От 2006 г. в Кабита е въведена система за управление на качеството ISO 9001:2000. Сертификатът гарантира качеството на проектирането, инсталацията, интеграцията, услугите и поддръжката на структурни кабелни системи, специализирани кабелни системи и сградна автоматизация.

В работата си с клиентите Кабита ООД прилага най-високи стандарти по отношение на качество на услугите, срокове за изпълнение и коректност в деловите отношения.

Конкурентните предимства на Кабита са:

  • Висококвалифицирани специалисти с опит в проектирането и дизайна на интелигентни системи на голям брой мащабни търговски и бизнес центрове в България, всеки един адаптиран към потребителите
  • Добро познаване и опит в интеграцията на дейности, свързани с строително-архитектурния инженеринг на сградите, комуникационните системи, електрозахранването, системите за климатизация, вентилация и отопление, пожароизвестяване и пожарогасене, контрол на достъпа и видеонаблюдение, охрана
  • Успешно сътрудничество с водещите производители на сградни технологии и интелигентни системи в света
  • Опит в управлението на мащабни проекти
  • Предоставяне на комплексни услуги за цялостно изграждане и поддръжка на системите
Web by: ilyan.com
© 2007 Кабита ООД